Direct contact? Bel: 085 070 31 73

HomeDisclaimer

Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Rainbow Logistics & Solutions BV (hierna te noemen: “RLS”). Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RLS.

De inhoud van deze website alsmede de inhoud van alle andere uitingen van RLS op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door RLS wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. RLS behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is RLS niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. RLS sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website of andere uitingen van RLS op internet.