Direct contact? Bel: 085 070 31 73

HomeSpeciaal transportADR Transport

ADR Transport: voor alle ADR klassen!

Rainbow Logistics & Solutions B.V. is hét transportbedrijf gespecialiseerd in het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR). ADR staat voor “Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route”. Het ADR is het pan-Europese verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.

Het ADR komt tot stand onder supervisie van de Verenigde Naties. Het ADR omvat eisen over o.a.:

  • Criteria voor gevaarsindeling gevaarlijke goederen.
  • Vervoersvoorwaarden.
  • Verpakkingen en tanks.
  • Procedures voor de verzending, inclusief etikettering en documentatie.

Volgens het ADR moeten gevaarlijke stoffen en goederen worden ingedeeld op basis van hun gevaarseigenschappen. De indeling is de basis voor de vervoersvoorwaarden. Criteria voor het ADR indeling zijn gebaseerd op het Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals (GHS). Deze criteria worden behalve voor vervoer, ook gebruikt voor productie, opslag en gebruik.

Rainbow Logistics & Solutions voert ADR opdrachten uit door heel Europa en is gecertificeerd voor alle transportklassen, te weten:

ADR klasse 1: Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Klasse  Onderverdeling
1.1 Gevaar voor massa-explosie
1.2 Gevaar voor scherfwerking, geen gevaar voor massa-explosie
1.3 Gevaar voor brand, maar weinig gevaar voor scherfwerking en drukwerking
1.4 Gering gevaar voor ontploffing
1.5 Zeer ongevoelige stoffen en voorwerpen, wel gevaar voor massa-explosie
1.6 Uiterst ongevoelige stoffen en voorwerpen, zeer gering ontploffingsgevaar
ADR klasse 2: De gassen
Klasse  Onderverdeling
2.1 Brandbare gassen
2.2 Verstikkende gassen
2.3 Giftige gassen
2.4 Oxiderende gassen
2.5 Corrosieve gassen
ADR klasse 3: Brandbare vloeistoffen (Vlampunt < 60°C)
Klasse  Onderverdeling
3.1 Brandbare vloeistoffen met een kookpunt tot 35 °C.
3.2 Brandbare vloeistoffen met een vlampunt lager dan 23 °C en een kookpunt boven 35 °C.
3.3 Vloeistoffen met een vlampunt tussen 23 °C en 60 °C en een kookpunt boven 35 °C, alsmede gasolie, dieselolie en lichte stookolie vanwege hun overeenkomstige eigenschappen.
ADR klasse 4: Brandbare vaste stoffen
Klasse  Onderverdeling
4.1 Brandbare vaste stoffen.
4.2 Voor zelfontbranding vatbare stoffen
4.3 Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen.
ADR klasse 5: Oxiderende stoffen
Klasse  Onderverdeling
5.1 Oxiderende stoffen
5.2 Organische peroxiden
ADR klasse 6: Giftige en infectueuze stoffen
Klasse  Onderverdeling
6.1 Giftige stoffen
6.2 Infectueuze stoffen (besmettelijke stoffen)
ADR klasse 7: Radioactieve stoffen
Klasse  Onderverdeling
7.1 Alfastraling
7.2 Bètastraling
7.3 Gammastraling
7.4 Neutronenstraling
ADR klasse 8: Bijtende stoffen
Klasse  Onderverdeling
8.1 Corrosieve stoffen
8.2 Zuren
8.3 Basen
ADR klasse 9: Diverse gevaarlijke stoffen
Klasse  Onderverdeling
9.1 Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

Gecertificeerd ADR Transport

Rainbow Logistics & Solutions is dus gecertificeerd voor alle transportklassen. Vooral ADR klasse 1 en klasse 7 zijn speciale klassen waar een apart certificaat voor geldt.

Voor ADR 1 beschikt Rainbow Logistics & Solutions B.V. over een extra certificaat het “Befahigungsschein” om springstoffen te mogen laden en lossen in Duitsland. Wij vervoeren bijvoorbeeld onder ADR klasse 1 voor diverse opdrachtgevers hun vuurwerk.

Onder ADR klasse 7 vervoeren wij nucleaire stoffen voor o.a. klinieken en ziekenhuizen.

Ons wagenpark is hiertoe aangepast en gekeurd.

ADR Veiligheidsadviseur

De voorwaarden voor het verplichte veiligheidscertificaat wordt jaarlijks door een onafhankelijke veiligheidsadviseur getoetst. Wij voldoen hiermee altijd aan de steeds veranderende wetgeving!

Kortom, ADR vervoer is een complexe materie. Gelukkig heeft u met Rainbow Logistics & Solutions dé specialist in handen!

Wilt u gebruik maken van dit speciaal transport of juist meer informatie?

Vraag offerte aan Neem contact met ons op