Direct contact? Bel: 085 070 31 73

HomeSpeciaal transportKoeltransport

Koeltransport: Geconditioneerd vervoer onder onze maar ook uw controle.

Rainbow Logistics & Solutions beschikt over geconditioneerd vervoer met andere woorden: koeltransport van 0 tot en met 8 graden middels een Volkswagen Caddy Maxi. Deze auto voldoet aan de Euro 6 norm en heeft daardoor een zeer lage emissie waarde. Deze auto is volledig gecertificeerd en voldoet vanzelfsprekend aan alle normen volgens de hygiënecode en GDP.

Wij benoemen hieronder de certificatie welke op deze vorm van transport rust:

Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)

HACCP, de afkorting voor Hazard Analysis and Critical Control Points, is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. De Nederlandse vertaling is gevarenanalyse en kritische beheerspunten.

Bedrijven die zich bezighouden met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer en distributie van levensmiddelen dienen hierdoor alle aspecten van het voortbrengingsproces te identificeren en op gevaren te analyseren. Dit beheersproces, uitgaande van de Europese Unie, moet ervoor zorgen dat het productieproces van alle voedingsmiddelen gepaard gaat met zo weinig mogelijk risico op besmetting. Hieruit voortvloeiend is bijvoorbeeld het voortdurend bewaken en registreren van koel- en vriescellen een verplichting geworden. Hier wordt door de overheid op gecontroleerd; in België door het FAVV en in Nederland door de NVWA.

HACCP heeft zijn oorsprong in de Amerikaanse ruimtevaart. Omdat het daar niet mogelijk is om bedorven voedselpartijen terug te sturen naar de fabriek en te vervangen door betere producten, werd het mislukken van een kostbare missie door voedselvergiftiging als een onacceptabel risico gezien.

HACCP is geen tastbare handleiding met voorschriften, maar een systeem dat op zeven principes gebaseerd is. Bedrijven moeten dit systeem toespitsen op hun eigen situatie. Ze geven daarbij zelf aan waar en in welke fase van de productie- en/of distributieprocessen er gevaren voor de gezondheid van de consumenten zouden kunnen ontstaan. Ook leggen zij vast welke maatregelen er genomen worden om bedreiging van de gezondheid van de consument te voorkomen, welke controles uitgevoerd worden en wat de resultaten zijn.

Kortom, HACCP is een preventief systeem dat door bedrijven zelf moet worden uitgevoerd. Door de gezondheidsrisico's in bereidings- en behandelingsprocessen op te sporen en deze vervolgens beheersbaar te maken, wordt de veiligheid van het product verhoogd.

Good Distribution Practice (GDP)

Good Distribution Practice, vooral bekend onder de afkorting GDP, verwijst naar de richtlijnen voor de correcte distributie van medicijnen en aanverwante producten voor gebruik door de mens. Door deze richtlijnen wordt de kwaliteit gewaarborgd met daar in de eisen tot ontvangst, opslag, aankoop en export van medicatie.

Maar ook voor het vervoer van Animal medication werken wij volgens GDP. Bovengenoemde certificering is geldig voor heel Europa.

Koeltransport blijft een vak apart. Immers, de opdrachtgever moet er voor 100% op kunnen vertrouwen dat de temperatuur ook continu blijft zoals door de opdrachtgever wordt geëist. Hiertoe is de Cool Caddy uitgerust met een Gullimex Euroscan X3 Recorder. Hierdoor kunt u op GPS niveau tijdens het transport niet alleen de locatie maar ook de temperatuur van de auto en het te vervoeren product feilloos uitlezen middels een persoonlijke inlogcode.

Zodra gelost wordt op locatie, wordt ter plekke een papieren uitdraai afgegeven met alle gegevens (temperatuur, tijd etc.) van de gekoelde rit.

Wilt u gebruik maken van dit speciaal transport of juist meer informatie?

Vraag offerte aan Neem contact met ons op